Hạnh Phúc Cuối Cùng (Remix) – Trương Việt Thái, Dj Vana