Người Theo Đuổi Ánh Sáng Remix – Htrol, Phạm Thành