Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (Không Lời) – Yếu Bất Yếu Mãi Thái