Vợ Tôi Là Bà Trùm Parody (Nhạc Chế) – Đỗ Duy Nam, Vân Dung