We Wish You A Merry Christmas (Điệp Khúc) – Feliz Navida

   5 Lượt tải - 140 Lượt xem
00:00

Thể loại : Nhạc Giáng Sinh

Lời Nhạc Chuông We Wish You A Merry Christmas – Feliz Navidad:

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
and a Happy New Year
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
and a Happy New Year
Good tidings we bring to you and your kin
Good tidings wish a Christmas
and a Happy New Year