Em Là Nhất Remix – Kis, Hoàng Kaylee (Cukak Remix)