Nắm (OST Tình Yêu Và Tham Vọng) – Minh Vương M4U, Hương Ly