Ngưng Làm Bạn – Phạm Đình Thái Ngân, Hoàng Yến Chibi